Omgaan met krapte op de arbeidsmarkt

De oplopende krapte op de arbeidsmarkt heeft grote impact op verkooporganisaties. Verkooptalent wordt steeds schaarser terwijl het aantal sales vacatures tot recordhoogte stijgt. Ter illustratie: de zoekterm ‘sales’ levert op Indeed ruim 49 duizend vacatures op (augustus ’22).

Het tekort aan sales professionals komt bovenop andere problemen en uitdagingen in de verkoop, zoals tekort aan grondstoffen, prijsstijgingen en langere levertijden. Het gevolg is dat de waan van de dag regeert, het overzicht kwijtraakt en het werven van verkopers in een rat race is ontaard. Dit leidt tot hoge kosten, meer afbreukrisico en verstoring van verkoopteams die vaak al zwaar belast zijn wegens het gebrek aan mensen.

Is het in plaats van ad hoc acties niet tijd om aan een structurele aanpak van werving, selectie, talentontwikkeling én langere binding te gaan werken?

De optimale bemensing van verkoopteams vraagt om een andere benadering dan de meeste andere disciplines. Met succes als bindende factor is het niet alleen nodig om de juiste mensen aan boord te krijgen, maar vooral ook om hen zo succesvol mogelijk te laten presteren. Dat komt direct ten goede aan het financiële resultaat én beperkt de uitstroom van kostbaar talent. Voor commercieel verantwoordelijken ligt er een belangrijke rol in de aansturing en coaching van hun teams. In de huidige waan van de markt is het nodig de operatie los te laten en een heldere koers te bepalen.

Vind meer informatie in een leerzame whitepaper dat jouw denken zal uitdagen!

Download Whitepaper "Omgaan met krapte op de arbeidsmarkt"