Commercial Director

Onze klant is een gekende Belgische speler in de sector van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Dankzij een aantal overnames is de organisatie in volle groei en wensen ze hun team te versterken met een ervaren Sales Director. De Sales Director zal deel uitmaken van het management team en zal hierdoor een inspraak hebben in de algemene strategie van de organisatie.

Poste

MISSIE

1) Het mee opstellen en omzetten van de strategie in de businessplannen en budgetten en deze doorvertalen in afdelingsplannen en -budgetten.


2) Het ontwikkelen en uitwerken van processen en tools en het aanwenden van de nodige resources om een performant sales-beleid te voeren

om de afdelingsplannen te realiseren;
om een aantrekkelijk werkgever te zijn op de arbeidsmarkt;
om geëngageerde medewerkers te hebben;
om op een vlotte en transparante wijze de financiële rapporteringen aan de stakeholders te kunnen doen.


VERANTWOORDELIJKHEDEN


1) U bent verantwoordelijk voor het uittekenen van een visie op Sales en Customer Service en deze vertalen naar een businessplan en budget in lijn met de strategie.


Taken

Inzichten verzamelen over de noden van interne en externe klanten
Inzicht verwerven in de markt, de marktevoluties en trends
Klantentevredenheid meten en continu verbeteren door onze service aan te passen op de behoeften van de klanten, en interne en externe processen te optimaliseren
Verzamelen van alle nuttige cijfermateriaal en historiek
Overleg plegen met de betrokken afdelingen
Uitschrijven van het sales plan en vastleggen van sales KPI’s
Voorstellen van het sales plan op het MT


2) Commercieel aansturen, motiveren en ontwikkelen van de externe en interne sales


Taken

Delegeren en toewijzen van de verschillende taken en verantwoordelijkheden
Werven, selecteren, oriënteren en opleiden van medewerkers ter ondersteuning van het salespersoneel.
Periodiek evalueren van de medewerkers
Bevorderen van een goede teamspirit/samenwerking.
Opleidingsbehoeften medewerkers in kaart brengen en individueel opleidingsplan uitwerken3) U zorgt ervoor dat de businessplannen vertaald worden in concrete actieplannen zodat de afdelingen hun respectievelijke doelstellingen kunnen realiseren.


Taken

Permanente opvolging en controle van de uitvoering van alle businessplannen
Tijdens de maandelijkse teammeeting de acties op kwartaalbasis definiëren
De acties evalueren en bijsturen
Beschikbaar stellen van alle relevante cijfers en rapporten
Het signaleren en beoordelen van bedrijfsrisico’s


4) U volgt marktevoluties en ontwikkelingen in de sector op.


Taken

Verzamelen en analyseren van marktgegevens
Verwerven van product- en marktkennis
Regelmatig doornemen van vakliteratuur, product- en marktgegevens

Profil

ERVARING

U hebt minimum 10 jaar ervaring in een commerciële rol;
U hebt minstens 5 jaar ervaring met het aansturen van een commercieel team;
Een netwerk binnen de grotere industrie is een grote plus;


TALENKENNIS

U bent vloeiend in het Nederlands, Frans en Engels.

COMPETENTIES

U beschikt over natuurlijke leiderschapskwaliteiten;
U bent sterk in het ontwikkelen van een visie/strategie;
U bent een echte teamplayer.

Commercial Director

  • Ref:BE055139
  • Fonction : Sales management
  • Secteur : Industry
  • Lieu : Gent , Belgium
Apply