Batenborchjobs

Business Sales Director

Client

Onze klant is een IT en Services bedrijf (B2B en B2C activiteiten) in België, die actief is over het hele land, met 30 points of precense, een webshop en verschillende serviceherstelpunten.

Job

MISSIE

Onze klant wenst de functie van Business Sales Director in te vullen, die deel zal uitmaken van het directieteam. Hij/zij wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling, coördinatie, implementatie en uitvoering van het business salesbeleid van de organisatie. Hij/zij zal rapporteren aan de CEO.

De directeur bezit alle eigenschappen en competenties van 'mentor'. De ambitie bij de business sales director ligt in 3 key words: growth - focus - hunting.


VERANTWOORDELIJKHEDEN

Strategie - beleidsontwikkeling
- Bepaalt als lid van het directiecomité - samen met het strategisch team en de RvB - de strategie van de organisatie. Doet dit vanuit de sterktes en zwaktes van de organisatie en haar huidige en toekomstige positie in de markt.

Business salesbeleid
- Maakt - o.b.v. de prioriteiten van de RvB en in overleg met het directiecomité - het strategisch beleid op voor zijn business unit.
- Ontwikkelt, implementeert, evalueert en stuurt het operationeel beleid van de organisatie bij.
- Adviseert en coördineert een correcte en efficiënte personeels- en loonadministratie.
- Adviseert methoden en procedures en ziet toe op een correcte uitvoering.
- Waakt over de efficiënte en effectieve vertaling van de strategische visie in operationele doelstellingen en actiepunten; toetst ze regelmatig af aan de realiteit en past aan waar nodig.
- Maakt de kritische succesfactoren (KSF) en key performance indicatoren (KPI) op; meet periodiek de status van de KPI's.
- Rapporteert periodiek aan het directiecomité volgens de afgesproken procedures.
- Hij/zij kan de markt proactief benaderen.
- Heeft reeds gewerkt met de mid-market.
- Weet als geen ander hoe het gehele B2B-proces werkt.
- Weet wie de beslissingen neemt bij de bedrijven, kent de macht binnen de bedrijven.
- Heeft reeds goede contacten (database), met netwerk.

Beleidsevaluatie
- Toetst de beleidsdoelstellingen en stuurt ze regelmatig bij.
- Evalueert de effecten van het gevoerde beleid binnen de eigen afdeling met het oog op eventuele optimalisatie en vernieuwing ervan.
- Brengt voorstellen aan naar optimalisatie in uitvoering m.b.t. middelen en kosten.

Financieel managen
- Verantwoordelijk voor de P&L van zijn business unit.
- Budgetteert geplande investeringen, doelstellingen en kosten. Beheert budget doeltreffend, controleert en volgt op.
- Is verantwoordelijk voor de realisatie van het salesbudget van zijn business unit en het bewaken van een correcte toepassing van de afgesproken prijsstrategie.
- Realiseert de commerciële objectieven.
- Legt verantwoording af voor het behalen van eigen en gedelegeerde resultaten, voor de uitvoering en juistheid van eigen en gedelegeerde taken en voor het uitoefenen van de vereiste controle.
- Geeft richting aan individuele prestaties van zijn teams door duidelijke verwachtingen en doelstellingen te formuleren, te evalueren.
- Stuurt bij indien prestaties ontoereikend zijn.

Mentorschap
De directeur bezit alle eigenschappen en competenties van 'mentor':
- Managing business
- Managing people
- Interne communicatie

Profile

OPLEIDING

- Hoger diploma of gelijkwaardig door ervaring.

TALEN

- Nederlands: Moedertaal of professioneel niveau.
- Frans: Moedertaal of professioneel niveau.
- Engels: Professioneel niveau.

KENNIS / ERVARING

- Hij/zij heeft een B2B sales background in ICT of telecom naar KMO's en grote ondernemingen toe in België
- Hij/zij is in staat om te prospecteren en te closen op key account en directieniveau.
- Hij/zij bezit salesvaardigheden en voldoende technische kennis om IT-producten en oplossingen te verkopen.
- Hij/zij bezit sterke presentatietechnieken en is in staat om een speech te geven voor een publiek.
- Hij/zij kan een businessplan opstellen, presenteren, verdedigen, evalueren en bijsturen.

Informations :

Ref: BE053111

Function : S&M Mgr/Commercial Dir

Sector : Ict

Location : Belgium

Apply