Batenborchjobs

Go to market manager

Client

Onze klant is een dienst verlenend bedrijf dat de laatste jaren een zeer mooie groei kent en daarom hun team wil uitbereiden met een Go To Market Manager. Ze zijn gelegen in Antwerpen.

Job

MISSIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De Go To Market Manager zal instaan voor:

- Het ontwikkelen, opvolgen en implementeren van marketing- en communicatieactiviteiten ter realisatie van het jaarplan en in overeenstemming met de missie, visie en bedrijfswaarden van het bedrijf.
- Hij/zij vertaalt de strategie naar een operationeel marketingplan, met als doel lead generation voor alle verkoopkanalen. Het realiseren van dit plan gebeurt o.a. d.m.v. markt- en concurrentieonderzoek, het opzetten van campagnes B2B/B2C (zowel above als below-the-line), het ontwikkelen, onderhouden en evalueren van ondersteunend materiaal en het uitvoeren van direct marketing acties.
- Bijkomend initieert hij/zij marketingacties specifiek voor makelaars, agenten en account managers (mailings, nieuwsbrieven, infoavonden…).
- In de hoedanigheid als businesspartner overlegt de Go To Market Manager frequent met de salesafdeling en ondersteunt hen door sterke cijferanalyses en daaraan gekoppelde creatieve marketingacties, met als doel de verkoopresultaten te verbeteren.
- Hij/zij evalueert de resultaten van de verschillende marketingcampagnes om steeds optimalisaties door te voeren.

De Go To Market Manager adviseert en rapporteert aangaande zijn/haar acties en resultaten aan de Marketing & Communicatie Manager.

De Go To Market Manager zal per kanaal moeten analyseren hoe de organisatie zijn activiteiten en omzet hierin kan uitbreiden. Hierbij moet de marketer steeds het corporate communicatie gedeelte voor ogen houden en zien dat dit in lijn is met de waarden en visie van de organisatie. In deze zin zal de kandidaat in kwestie er op moeten toezien dat deze waarden doorheen alle marketingactiviteiten en per kanaal toegepast worden.

Hierbij draagt de marketer volgende verantwoordelijkheden:

- Actief bijdragen aan de groei van het bedrijf en de verkoop van het polissen via de verschillende kanalen.
- Het formuleren van concrete marketing acties per kanaal om deze objectieven te bereiken
- Het genereren van business leads dankzij specifieke marketing acties (offline).
- Uitbouwen van 360° marketing campagnes, het briefen van agentschappen in samenspraak met de corporate marketer.
- Evalueren van het mediaplan voor de verschillende kanalen (radio, televisie, mailings, direct marketing…), dit eveneens in samenspraak met de online manager .
- In kaart brengen van de legale beperkingen en wetgeving. Daarbij is de Marketer verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving (MIFID, KB reclame, wet op de handelspraktijken...) . Hij/zij is het Single Point Of Contact met de Compliance Officer en de Jurist.
- Uitbouwen van een proactieve aanpak en samen met de marketing manager bouwen aan een gestructureerd jaarplan.
- Opvolging van bestaande marketing materiaal (bv. brochures, advertenties, affiches…) en erop toezien dat deze geüpdatet, voorradig en in lijn met de actuele wetgeving zijn.
- Evalueren van de bestaande en de nieuwe marketing tools die meteen bruikbaar zijn voor de agenten (die gaan meteen naar de eindgebruikers), Account Managers (B2B, gaat naar makelaars).
- Opvolging van de externe partijen in het leveren van het marketing materiaal.

Profile

OPLEIDING

- Een relevante Masteropleiding (bij voorkeur Toegepaste Economische Wetenschappen) of gelijkwaardig door ervaring.

TALEN

- Nederlands: professioneel niveau.
- Frans: professioneel niveau.
- Engels: goed niveau.

KENNIS / ERVARING

- Je hebt minimum 5 jaar relevante marketingervaring vanuit een Go To Market functie in een B2B- of B2C omgeving, waarbij lange termijn relaties met klanten belangrijk waren.
- Je hebt op een succesvolle manier acties en campagnes opgezet.
- Je bent zowel qua ervaring als qua interesses allround en multi-inzetbaar; je deinst er niet voor terug je takenpakket inhoudelijk te verbreden, wanneer nodig.
- Projectmatig en procesmatig werken zijn je niet vreemd; je weet dan ook op welke manier je je dagelijks werk gestroomlijnd kan aanpakken.

PERSOONLIJKHEID

- Je persoonlijk waardenkader sluit aan met dat van de organisatie: BIO (= betrokkenheid, integriteit en ondernemerschap).
- Je bent op een appreciatieve manier ontvankelijk voor ideeën, meningen en opinies van anderen, maar hebt tegelijk impact via je eigen communicatie en dat op een diplomatische manier.
- Je bent een 'denkende doener' en een 'doenende denker'; je bent in staat op een visie te ontwikkelen, een concept te formuleren, maar hebt tegelijk geen schrik van operationeel werk.
- Je bent correct en respectvol, zowel in je communicatie naar klanten toe (sensitieve materie), als in je samenwerking met collega's (bv. open feedback geven).
- Je kunt jezelf in vraag stellen, teneinde als mens en als professional te blijven groeien en ontwikkelen.

Informations :

Ref: BE004072

Function : Trade/Promo/Channel/Categ

Sector : Insurances

Location : Antwerpen , Belgium

Apply